COMMENTS / AANMERKING:

The 1st mohair sale of the 2021 winter selling season was a good start and proof that the demand for mohair is still there. Usually, you cannot
compare the 1st winter sale with the last summer sale because there is such a difference in quality, but this season is an exception with the sale
going up with 4% compared with the summer sale. (The exchange rate difference did have a huge influence) If you compare it with the first winter
sale of a year ago, there is a massive price difference of 75%! Another big difference with a year ago was that only 10% of the farmers on that
sale were RMS registered, while on this sale over 60% of the farmers are certified. Good going for only one year. The next sale is going to be
huge, and it might put a damper on any further price increases, but you are never sure when making predictions! Farmers will pick up a
difference in the way we calculate the indicators compared to the previous seasons. This is caused by an update of data over the last 2 years.
The best price at the House of Fibre sale was for a super style, 27-micron, 89.4% clean yield bale of Paul Michau from Cradock, selling for
R820.00/kg! The next sale will be offered in the Port Elizabeth Mohair Exchange on 7 September 2021.

Die 1ste sybokhaar veiling van die 2021 winter verkoopsseisoen het baie goed afgeskop en het bewys dat die aanvraag na sybokhaar nog nie
opgedroog het nie. Gewoonlik kan daar nooit vergelykings getref word tussen die 1ste winter veiling en die laaste somer veiling nie, weens die
groot kwaliteits verskille. Hierdie jaar is dit anders met die winter veiling wat ‘n hele 4% beter doen as die somer veiling. (Die wisselkoers verskil
het hier ‘n baie groot rol gespeel.) Indien jy hierdie veiling sou vergelyk met die veiling van ‘n jaar gelede, is daar ‘n massiewe 75% prysverskil!
Die ander groot verskil is die aantal geregistreerde RMS skeersels op die veiling. ‘n Jaar gelede was daar net 10% sulke skeersels waar daar op
die veiling meer as 60% geregistreerde skeersels was! Goeie vordering vir slegs 1 jaar. Die volgende veiling gaan groot wees wat moontlik ‘n
demper kan plaas op verdere prysstygings, alhoewel die voorspellings altyd ‘n mate van risiko bevat. Produsent sal ook ‘n verskil bemerk in die
berekening van die markaanwysers. Dit het gekom na ‘n opgradering van die data van die afgelope 2 jaar. Die beste prys op die House of Fibre
veiling was R820.00/kg vir die baal van Paul Michau van Cradock. Dit vir ‘n super styl baal van 27 mikron met ‘n skoonopbrengs van 89.4%. Die
volgende veiling word op 7 September 2021 in die Port Elizabeth Sybokhaar Beurs aangebied. Hierdie verslag is saamgestel deur Pierre van der
Vyver, Algemene Bestuurder: The House of Fibre.

INDICATOR PRICE MOVEMENT/ MARKAANWYSER

KIDS : R 708.23 ( + 6.0 %)
YOUNG GOATS : R 454.26 ( + 2.0 %)
ADULTS : R 336.42 ( + 2.0 %)
AVERAGE : R 406.44 ( + 4.0 %)

LOT REPRESENTATION/ LOT VERKOPE

OFFERED : 278
SOLD : 277
CLEARED : 99.7%

MICRON PRICE MOVEMENT/ MIKRON PRYS-BEWEGING

RMS        Non-RMS

24/5 MIC : R 818.00 R 779.84 (+4.70%)
26/7 MIC : R 775.12 R 753.56 (+4.50%)
28/9 MIC : R 667.88 R 565.61 (+9.50%)
30/1 MIC : R 477.97 R 450.01 (+3.80%)
32/3 MIC : R 397.98 R 376.53 (+5.70%)
34/5/6 MIC : R 337.17 R 308.54 (+3.20%)
37/8 MIC : R 310.55 R290.00 (+ 1.60%)

HIGHEST PRICES/ HOOGSTE PRYSE

25-30µ Winter Kids / Kleinbokke:

PCL Michau, Cradock: R 820.00 /kg
The House of Fibre Binning: R 818.00 /kg
The House of Fibre Binning: R 808.00 /kg
Lood Lotter Familie Trust, Pearston: R 803.00 /kg
D Grobler, Jansenville: R 800.00 /kg

Winter Kids Average Price Value / Gemiddelde prys waarde van Kleinbokke: R 775. 00 /kg

28-34µ Winter Young Goats / Jongbokke:

The House of Fibre Binning: R 521.00 /kg
AL Nortje, Cradock: R 488.00 /kg
RB Hobson, Pearston: R 485.00 /kg
PC Marais, Jansenville: R 475.00 /kg
SJ Nel, Steytlerville: R 470.00 /kg

Winter Young Goats Average Price Value / Gemiddelde prys waarde van Jongbokke: R 456. 00 /kg

30-40µ Adult Goats / Grootbokke:

Hekkie Bank Boerdery (PTY) LTD, Oudtshoorn: R 431.00 /kg
The House of Fibre Binning: R 417.00 /kg
GG Kemp, Cathcart: R 415.00 /kg
SD Hobson CC, Graaff Reinet: R 415.00 /kg
DC Louw,Adelaide: R 390.00 /kg

Adult Goats Average Price Value / Gemiddelde prys waarde van Grootbokke: R 388. 00 /kg