COMMENTS / AANMERKING:

The 3rd mohair sale of the 2020 summer selling season was a success at the end of the day. It started with a lot of uncertainty when one of the major buying clients was forced to go back to Europe, because of uncertainty caused by the Coronavirus. There is also uncertainty if mohair can be exported after the closure in South Africa of a lot of the ports. With that in mind, The House of Fibre done well, still offering 70% of the quantity on the sale and achieving the best prices of the day. Roelfie van der Merwe of Aberdeen, for example, clinched the best price for summer kids at R601.00/kg! This good style, B-length bale tested 24 microns, with an excellent clean yield of 90.8%. The bale was bought by a local processor. In comparison, the market dropped by 5% with the previous sale, but it must be kept in mind that the previous sale gained 12%, to put things in perspective. The dramatic turn of events in South Africa and our biggest consumer countries, namely Italy and China create a lot of uncertainty. The news from China is however more positive. The next sale is fortunately 3 weeks away. Hopefully, there will be more positive news about the Coronavirus crisis by then.This report was compiled by Pierre van der Vyver, General Manager: The House of Fibre

Die derde sybokhaarveiling van die 2020 somer verkoopsseisoen kan na ‘n dag van drama beskryf word as suksesvol. Dit het onstuimig begin toe die nuus uitlek dat een van die koper kliënte sy vlug uit Europa moes verpas as gevolg van die Corona situasie. Daar heers ook onsekerheid by oorsese verbruikers of sybokhaar betyds uitgevoer kan word, nadat daar ‘n hele paar uitvoerhawens deur die regering gesluit is. As ‘n mens dit in aanmerking neem, het House of Fibre uitstekend gedoen. Hy bly die markleier met 70% van die veilingsaanbieding en al die beste pryse. So byvoorbeeld het Roelfie van der Merwe van Aberdeen sy beste baal somer kleinbokkiehaar verkoop teen R601.00/kg! Die goeie styl, B-lengte baal het 24 mikron getoets met ‘n uiters goeie skoonopbrengs van 90.8%. Die baal was aangekoop deur ‘n plaaslike verwerker. Om die 5% daling van die veiling in perspektief te plaas, moet onthou word dat die vorige veiling met 12% gestyg het. As gevolg van die dramatiese gebeure in Suid-Afrika en in die twee grootste verbruikerslande, Italië en Sjina, sederd Sondag, heers daar tans baie onsekerheid. Daar begin egter meer positiewe nuus uit Sjina kom. Die volgende veiling is 3 weke weg, wat tyd laat vir dinge rondom die Corona virus krisus om hopelik meer te stabiliseer. Hierdie verslag is saamgestel deur Pierre van der Vyver, Algemene Bestuurder: The House of Fibre

 

INDICATOR PRICE MOVEMENT / MARKAANWYSER

 

KIDS : R 495.02 (-2.8 %)
YOUNG GOATS : R 328.30 (-6 %)
ADULTS : R 218.99 (-4.6 %)
AVERAGE : R 270. 29 (-5 %)

 

LOT REPRESENTATION / LOT VERKOPE

 

OFFERED : 364
SOLD : 363
CLEARED : 99%

 

MICRON PRICE MOVEMENT / MIKRON PRYSBEWEGING

 

24/5 MIC : R 520. 00
26/7 MIC : R 456. 00
28/9 MIC : R 321. 00
30/1 MIC : R 276. 00
32/3 MIC : R 215. 00
34/5/6 MIC : R 200. 00
37/8 MIC : R 190. 00

 

BEST PRICES / HOOGSTE PRYSE

 

23-27µ Summer Kids / Somer Kleinbokke:

 

RP Van der Merwe Jnr, Aberdeen: R 601.00/kg
MW Truter, George: R 583.00/kg
Richard Herold cc, Graaff – Reinet: R 580.00/kg
DR Jansen van Vuuren, Willowmore: R 576.00/kg
H Greeff, Willowmore: R 565.00/kg

 

Summer Kids Average Price Value / Gemiddelde prys waarde van Somer Kleinbokke: R 556 .00 /kg

 

25-30µ Young Goats offered as Winter Kids / Jongbokke aangebied as Winterkleinbokkies:

 

The House of Fibre Binning: R 540.00/kg
The House of Fibre Binning: R 531.10/kg
LR Ferreira,Cradock: R 525.00/kg
MW Truter, George: R 525.00/kg
Sun Kist Farm cc, Grahamstown: R 520.00/kg

 

Winter Kids Average Price Value / Gemiddelde prys waarde van Kleinbokke:                R 510. 00 /kg

 

28-34µ Summer Young Goats / Somer Jongbokke:

 

AR Hobson, Steytlerville: R 421.00/kg
PF Webber, Grahamstown: R 368.70/kg
HC Davenport, Pearston: R 366.00/kg
DR Jansen van Vuuren, Willowmore: R 365.10/kg
MW Truter, George: R 364.00/kg

 

Summer Young Goats Average Price Value / Gemiddelde prys waarde van Jongbokke: R 365 .00 /kg

 

28 – 34μ Adult offered as Winter Young Goats / Grootbokke aangebied as Winter Jongbokke:

LR Ferreira,Cradock: R 425.00/kg
SA Farm Assured Meat Group cc, Robertson: R 360.00/kg
J De V Pienaar, Aberdeen: R 355.00/kg
Richard Herold cc, Graaff – Reinet: R 355.00/kg
HC Davenport, Pearston: R 345.00/kg

Winter Young Goats Average Price Value / Gemiddelde prys waarde van Jongbokke: R 339 .00 /kg

 

30-40μ Adult Goats / Grootbokke:

 

The House of Fibre Binning: R 323.00/kg
The House of Fibre Binning: R 321.10/kg
Jaco Oelofse Familie Trust, Steytlerville: R 310.00/kg
MW Truter, George: R 305.00/kg
DR Jansen van Vuuren, Willowmore: R 305.00/kg
LR Ferreira,Cradock: R 305.00/kg

Adult Goats Average Price Value / Gemiddelde prys waarde van Grootbokke: R R 297.00 /kg