COMMENTS / AANMERKING:

The sixth mohair sale of the 2019 winter selling season performed very well under trying conditions. The House of Fibre had an extremely good week. We successfully offered the first official Angora stud ram sale, we surpassed the first million kg of fibre weighed in, and offered 70% of the mohair on this sale this week was The House OF Fibre clients. Our good fortune continued with a mohair market steadily improving and clients were satisfied with excellent sale results, especially the producers with EGT tested clips, they have done exceptionally well. The best clip sale average (EGT) of the day was R360.42/kg!The 31/2 micron group, in particular, improved significantly, after it was neglected all season long. The 27-micron group repeated its solid performance from the previous auction, and only the 28/9 micron group had a slight decrease in price. The farmers on this sale must be congratulated with the quality they produced under extreme drought conditions. Although the super, 26- micron kid bale of Van Hasselt Farming, Prince Albert, was officially the best price of the day at R520/kg, there were higher priced bales declared not sold. Jordi & Gay van Hasselt must be congratulated with there magnificent clip offered on this sale. The last sale of the season will be offered in Port Elizabeth on 3 December 2019. This will be a small sale with the season’s intake down with 5%, caused by the crippling drought. This small offering should help to stabilize the upward trend in price the past two sales.

This report was compiled by Pierre van der Vyver, General Manager: The House of Fibre.

Die sesde sybokhaarveiling van die 2019 winter verkoopsseisoen het goed presteer onder baie moeilike toestande. The House of Fibre het egter ‘n baie goeie week agter die blad. Die eerste amptelike Angora stoetramveiling is suksesvol deur ons aangebied, die eerste miljoen kilogram vesel is deur ons ingeweeg en 70% van die nasionale aanbieding hierdie week was House of Fibre kliënte! Die goeie nuus het nie daar opgehou nie met mark wat die vorige veiling se verbetering voortgesit het, met baie tevrede produsente, veral die produsente wat hulle skeersel ge-EGT het, het die vrugte gepluk. Die skeersel met die beste gemiddeld op die veiling (EGT), het byvoorbeeld R360.42/kg behaal! Die aanvraag na grootbokke het verbeter met ‘n styging in prys. Veral die 31/2 mikrongroep het sterk verbeter, nadat die mikron groep afgeskeep was nog die hele seisoen. Die 27 mikron groep het die stewige vertoning van die vorige veiling herhaal. Slegs die 28/9 mikron groep het ‘n aansienlike insinking in prys beleef. Die boere op die veiling moet gelukgewens word met die kwaliteit aanbieding onder bitter moeilike, droogte toestande. Alhoewel die super, 26 mikron kleinbokkiebaal van Van Hasselt Farming, Prins Albert teen R520/kg amptelik die hoogste prys was, was daar bale met hoër pryse onverkoop verklaar. Dit doen geensins afbreek aan die uitmuntende skeersel wat Jordi & Gay van Hasselt aangebied het nie. Die laaste veiling van die winter seisoen word op 3 Desember 2019 in Port Elizabeth aangebied. Dit is ‘n kleiner as normale aanbieding as gevolg van die 5% daling in produksie hierdie seisoen. Dit behoort die verbetering in prys die afgelope twee veilings te stabiliseer.

Hierdie verslag is saamgestel deur Pierre van der Vyver, Algemene Bestuurder: The House of Fibre.

 

INDICATOR PRICE MOVEMENT / MARKAANWYSER

 

KIDS : R 424. 00 (0 %)
YOUNG GOATS : R 258. 17 (-1 %)
ADULTS : R 206.17 (+3 %)
AVERAGE : R 227 . 17 (+2 %)

 

LOT REPRESENTATION / LOT VERKOPE

 

OFFERED : 426
SOLD : 407
CLEARED : 96%

 

MICRON PRICE MOVEMENT / MIKRON PRYSBEWEGING

 

24/5 MIC : R 490. 00
26/7 MIC : R 468. 00
28/9 MIC : R 310. 00
30/1 MIC : R 275. 00
32/3 MIC : R 212. 00
34/5/6 MIC : R 202. 00
37/8 MIC : R 195. 00

 

BEST PRICES / HOOGSTE PRYSE

 

25-30µ Winter Kids / Kleinbokke:

 

Van Hasselt Farming (PTY) LTD, Prince / Prins Albert EGT: R 520.00 /kg
B Van der Westhuyzen, Adelaide EGT: R 515.00 /kg
JF Froehlich, Pearston: R 515.00 /kg
JVR Potgieter Boerdery, Oudtshoorn: R 512.00 /kg
Bekker Trio Boerdery (EDMS) BPK, De Rust EGT: R 511.00 /kg

 

Winter Kids Average Price Value / Gemiddelde prys waarde van Kleinbokke: R 500. 00 /kg

 

28-34µ Winter Young Goats / Jongbokke:

 

B Van der Westhuyzen, Adelaide EGT: R 425.00 /kg
Driehoeksfontein Boerdery (PTY) LTD, Murraysburg EGT: R 368.00 /kg
Van Hasselt Farming (PTY) LTD, Prince / Prins Albert EGT: R 350.00 /kg
Bekker Trio Boerdery (EDMS) BPK, De Rust EGT: R 345.00 /kg
The House of Fibre Binning EGT: R 340.00 /kg

 

Winter Young Goats Average Price Value / Gemiddelde prys waarde van Jongbokke: R 348 .00 /kg

 

30-40µ Adult Goats / Grootbokke:

 

Van Hasselt Farming (PTY) LTD, Prince / Prins Albert EGT: R 350.00 /kg
Driehoeksfontein Boerdery (PTY) LTD, Murraysburg EGT: R 320.00 /kg
CC Roberts, Albert: R 270.00 /kg
The House of Fibre Binning EGT: R 257.00 /kg
Bekker Trio Boerdery (EDMS) BPK, De Rust EGT: R 256.00 /kg

 

Adult Goats Average Price Value / Gemiddelde prys waarde van Grootbokke: R 259 .00 /kg