COMMENTS / AANMERKING:

The 4th mohair sale of the 2021 winter selling season was a bit of a gamebreaker for our mohair clients. During the week before the sale there was a lot of pressure on the market to come down substantially to maintain demand stability. The House of Fibre marketing team was actively involved to keep this downward pressure less than 10%. This pressure was caused mainly by the lack of finance to finance the mohair through the processing chain. The big culprit was that the prices went up with more than 80% compared to a year ago, causing chaos in most budgets. With this 8% drop on average, the market should stabilize on the current levels. A good sign was that all 6 buyers were competing. So far production is also between 3% and 8% better. Farmers must be congratulated with the excellent quality on offer, it is just the clean yield % of the clips suffering, because of the drought, with a lot of clips measuring percentages well below the average of 80%. The best price of the day went deservingly to Jordi and Gay van Hasselt of Van Hasselt Farming, Prince Albert. There super style, full B-length, 28-micron (87.6% clean yield) winter kid sold for R791.00/kg! The House of Fibre will offer more than 100 000kg of excellent mohair again on the next sale on the 9th of November in the Port Elizabeth Mohair Exchange. So, reports Pierre Van der Vyver, General Manager: The House of Fibre

Die 4de sybokhaarveiling van die 2021 winter verkoopsseisoen was ‘n maak of breek veiling vir ons bokhaar boere. Die week voor die veiling het daar geweldig druk opgebou van verwerkers vir ‘n aansienlike afplatting in die prys van bokhaar. Die bemarkingsspan van House of Fibre was aktief betrokke om die daling kleiner as 10% te hou. Hierdie druk het gekom hoofsaaklik van finansiërings probleme in die verwerkingsketting. Die sondebok hier is die styging van prys met meer as 80% binne ‘n jaar. Dit het die meeste begrotings onklaar betrap. Met die daling van 8% behoort daar nou stabiliteit te kom. ‘n Goeie teken was dat al 6 kopers aktief deelgeneem het. Selfs produksie is tans tussen 3% en 8% beter. Die bokhaar boere moet geluk gewens word met die hoë kwaliteit aanbieding, dit is slegs die skoonopbrengs wat nie op standaard is nie as gevolg van die droogte. Daar is baie skeersels wat swakker as die gemiddelde persentasie van 80% toets. Die beste prys van die dag het gegaan aan Jordi en Gay van Hasselt, Prins Albert van Hasselt Farming. Hierdie super styl, vol B-lengte, 28 mikron (87.6% skoonopbrengs) winter kleinbokkie het verkoop teen R791.00/kg! House of Fibre bied weereens meer as ‘n 100 000kg, hoë gehalte haar in die Port Elizabeth Sybokhaarbeurs aan op 9 November 2021. So berig Pierre Van der Vyver, Algemene Bestuurder: The House of Fibre

INDICATOR PRICE MOVEMENT/ MARKAANWYSER

KIDS : R 616.45 ( 7.25 %)
YOUNG GOATS : R 441.40 ( 10.49 %)
ADULTS : R 342.97 ( 7.70 %)
AVERAGE : R 382.54 ( 8.40 %)

LOT REPRESENTATION/ LOT VERKOPE

OFFERED : 603
SOLD : 577
CLEARED : 95.7%

MICRON PRICE MOVEMENT/ MIKRON PRYS-BEWEGING

RMS        Non-RMS

24/5 MIC : R 670.71 R 640.41 (7.48%)
26/7 MIC : R 653.75 R 653.53 (8.42%)
28/9 MIC : R 550.68 R 527.89 (7.12%)
30/1 MIC : R 442.19 R 437.83 (5.50%)
32/3 MIC : R 373.65 R 370.07 (8.33%)
34/5/6 MIC : R 324.85 R 301.14 (9.00%)
37/8 MIC : R 305.00 R305.00 (2.60%)

HIGHEST PRICES/ HOOGSTE PRYSE

25-30µ Winter Kids / Kleinbokke:

Van Hasselt Farming (PTY) LTD, Prince Albert 28.1μ R 791.00 /kg
The House of Fibre Binning 26.5μ R 750.00 /kg
Excelsior Winery (PTY) LTD, Oudtshoorn 27.2μ R 746.00 /kg
MJ Koorts, Prince Albert 26.0μ R 705.00 /kg
Jonkersnek (EDMS) BPK, Murraysburg 25.0μ R 700.00 /kg
HW Troskie, Somerset east 26.6μ R 700.00 /kg

Winter Kids Average Price Value / Gemiddelde prys waarde van Kleinbokke: R 682. 00 /kg

27-34µ Winter Young Goats / Jongbokke:

The House of Fibre Binning 27.0μ R 645.00 /kg
NJ Arnoldi. Graaff-Reinet 26.9μ R 640.00 /kg
GF Stegmann Boerdery, Willowmore 28.1μ R 623.00 /kg
Henque 1014 CC, Queenstown 27.7μ R 618.00 /kg
De Hooggelegen Boerdery, Oudtshoorn 28.2μ R 590.00 /kg

Winter Young Goats Average Price Value / Gemiddelde prys waarde van Jongbokke: R 505. 00 /kg

30-40µ Adult Goats / Grootbokke:

Weeber Truter, George 28.3μ R 520.00 /kg
De Hooggelegen Boerdery, Oudtshoorn 29.6μ R 500.00 /kg
LR Eybers, Beaufort West 29.7μ R 485.00 /kg
JMP Webber, Grahamstown 29.7μ R 465.00 /kg
The House of Fibre Binning 29.2μ R 461.00 /kg

Adult Goats Average Price Value / Gemiddelde prys waarde van Grootbokke: R 430. 00 /kg