COMMENTS / AANMERKING:

The second half of the 4th mohair catalogue (B15/19) of the 2020 summer selling season was sold under trying circumstances. The exchange rate strengthens with 5% and there is still a lot of uncertainty about the effect of the Coronavirus pandemic on demand. The highlight of the sale was the seasonal record price of R604.10/kg, for the best bale of summer kids of Johan Bosch and his two sons, Robert and Michael from Somerset East. This super style bale tested 23 microns with a clean yield of 89.2%. A local processor bought the bale. The best kid bale of Teerputs Farming (Paul Broeksma) from Aberdeen, also broke the R600.00/kg barrier with his super, 23-micron, 94.9% clean yield bale. The above-average selection kids experienced good demand with the price unchanged compared to the previous sale. The uncertainty in the market was specifically felt in the 29 to 31 microns offering, with a substantial drop (8 to 12%) in price and a lot of these types unsold. The adult market also experiences downward pressure, but more in line with the exchange rate difference. The next sale is substantially bigger, but the quality is really something special taking under consideration the circumstances this clip was produced, the worst drought in 100 years! There is still the possibility that the date of the next sale will be moved from the 15th of June to the 17th of June 2020.

This report was compiled by Pierre van der Vyver, General Manager: The House of Fibre

Die tweede helfte van die 4de sybokhaar katalogus (B15/19) van die 2020 somerverkoopsseisoen was aangebied onder baie moeilike toestande. Die wisselkoers het met 5% versterk en daar is nog steeds baie onsekerheid oor aanvraag na die verwoesting wat die Coronavirus pandemie saai. Die hoogtepunt van die veiling was verseker die seisoensrekordprys vir ‘n spogbaaltjie somer kleinbokkies van Johan Bosch en sy twee seuns, Robert en Michael van Somerset-Oos. Die super, 23 mikron, 89.2% skoonopbrengs baaltjie het verkoop teen R604.10/kg! ‘n Plaaslike verwerker het die baal gekoop. Die beste baal van Teerputs Farming (Paul Broeksma) van Aberdeen, het ook die R600.00/kg grens gebreek met ook ‘n super styl, 23 mikron en 94.9% skoonopbrengs. Die bo-gemiddelde aanbod kleinbokkiehaar het baie goeie mededinging geniet met pryse vergelykbaar met die vorige veiling. Die onsekerheid in die mark was veral sienbaar in die 29, 30, en 31 mikron groeppering met ‘n aansienlike afwaartse (8% tot 12%) aanpasing in prys met ook ‘n hele paar onverkoopte lotte. Die tradisionele grootbokhaarmark het ook afwaarts geneig, min of meer in lyn met die wisselkoers versterking. Die volgende veiling is aansienlik groter in massa, maar van besondere kwaliteit. Die aanbieding is werklik spesiaal as daar in aanmerking geneem word die toestande waaronder die skeersel gekweek is, die grootste droogte die afgelope 100 jaar! Daar is steeds ‘n moontlikheid dat die volgende veiling se datum verskuif kan word van 15 Junie na 17 Junie 2020.

Hierdie verslag is saamgestel deur Pierre van der Vyver, Algemene Bestuurder: The House of Fibre

 

INDICATOR PRICE MOVEMENT / MARKAANWYSER

 

KIDS : R 506.24 (+ 2 %)
YOUNG GOATS : R 291.30 (- 5 %)
ADULTS : R 196.60 (- 7 %)
AVERAGE : R 246.49 (- 5 %)

 

LOT REPRESENTATION / LOT VERKOPE

 

OFFERED : 263
SOLD : 227
CLEARED : 86%

 

MICRON PRICE MOVEMENT / MIKRON PRYSBEWEGING

 

24/5 MIC : R 525. 00
26/7 MIC : R 450. 00
28/9 MIC : R 285. 00
30/1 MIC : R 235. 00
32/3 MIC : R 200. 00
34/5/6 MIC : R 190. 00
37/8 MIC : R 180. 00

 

BEST PRICES / HOOGSTE PRYSE

 

23-27µ Summer Kids / Somer Kleinbokke:

 

JH Bosch, Somerset- East R 604,10 /kg
Teerputs Farms cc, Aberdeen R 600,00 /kg
CC Lee, Jansenville R 566,10 /kg
The House of Fibre Binning R 566,00 /kg
AN Troskie, Somerset- East R 561,10 /kg

 

Summer Kids Average Price Value / Gemiddelde prys waarde van Somer Kleinbokke: R 558 .00 /kg

 

25-30µ Young Goats offered as Winter Kids / Jongbokke aangebied as Winterkleinbokkies:

 

Jonkersnek (EDMS) BPK, Murraysburg R 530,10 /kg
The House of Fibre Binning R 525,00 /kg
The House of Fibre Binning R 522,00 /kg
The House of Fibre Binning R 521,10 /kg
AN Troskie, Somerset- East R 515,00 /kg

 

Winter Kids Average Price Value / Gemiddelde prys waarde van Kleinbokke:  R 495. 00 /kg

 

28-34µ Summer Young Goats / Somer Jongbokke:

 

JH Bosch, Somerset- East R 310,10 /kg
Excelsior Winery ( PTY) LTD, Oudtshoorn R 305,00 /kg
JL & JD Lategan Boerdery BK, Aberdeen R 305,00 /kg
The House of Fibre Binning R 300,10 /kg
GF Stegmann Boerdery (EDMS) BPK, Willowmore R 300,00 /kg

 

Summer Young Goats Average Price Value / Gemiddelde prys waarde van Jongbokke: R 317 .00 /kg

 

28 – 34μ Adult offered as Winter Young Goats / Grootbokke aangebied as Winter Jongbokke:

Vleikuil Boerdery Trust, Willowmore R 318,00 /kg
Wenrus Boerdery (PTY) Ltd, Willowmore R 310,00 /kg
Kraaikuilen Boerery BK, Willowmore R 307,10 /kg
BJ Stegmann , Willowmore R 305,00 /kg
Teerputs Farms cc, Aberdeen R 290,00 /kg

Winter Young Goats Average Price Value / Gemiddelde prys waarde van Jongbokke: R 286 .00 /kg

 

30-40μ Adult Goats / Grootbokke:

 

PH & AH Fourie Boerdery BK, Oudtshoorn R 260,00 /kg
The House of Fibre Binning R 260,00 /kg
The House of Fibre Binning R 255,00 /kg
The House of Fibre Binning R 255,00 /kg
De Hooggelegen Boerdery (EDMS) BPK, Oudtshoorn R 240,00 /kg
Yeoman Properties 300 cc, Grahamstown R 235,00 /kg

Adult Goats Average Price Value / Gemiddelde prys waarde van Grootbokke: R 227.00 /kg