COMMENTS / AANMERKING:

The 6th mohair sale of the 2020 winter selling season performed well again. The House of Fibre excelled with 75% of the total offering. There was excellent competition between the three big buyers. The importance of being RMS certified was once again proven on this sale. The RMS premium of between 6% and 7% was maintained. Only the stronger adults were in the buyers’ favour. Jan and Jannie Lategan from Aberdeen did very well this week, following up on the world record price of R155 000.00 they achieved, selling a stud ram on the House of Fibre Angora stud ram sale last week in Graaff-Reinet! However, the best price of the day went to Ben van der Westhuyzen of Adelaide. His clip really deserves this price. This excellent EGT-tested, B-length, 24.6-micron winter kid bale sold for R590.00/kg! With good competition between the East and Europe, the next sale should be on the same level. The next sale will be offered in Port Elizabeth on the 8th of December 2020.
This report was compiled by Pierre van der Vyver, General Manager: The House of Fibre.

Die sesde sybokhaarveiling van die 2020 winter verkoopsseisoen het weer volgens verwagting goed gepresteer. Ook is House of Fibre trots dat hulle 75% van die aanbod gehanteer het. Daar was ook baie goeie kompetisie tussen die drie groot kopers op die veiling. Die belangrikheid om gesertifiseer te wees vir RMS is vandag weer bewys, met die skeersels wat ‘n premie tussen 6% en 7% gehandhaaf het. Slegs die sterker grootbokke was in kopers guns. Jan en Jannie Lategan van Aberdeen het hulle goeie week voort gesit toe die skeersel in die top 5 van al die ouderdomsgroepe klaar gemaak het. Hulle het egter ook op ‘n House of Fibre Angora stoetramveiling in Graaff-Reinet ‘n wȇreld rekordprys van R155 000.00 vir ‘n stoet ram behaal. Dit neem egter niks weg van die top prys van die dag nie, toe Ben van der Westhuyzen van Adelaide verdienstelik R590.00/kg behaal het vir sy beste baal kleinbokkiehaar nie! Die EGT-getoetsde baal was ‘n B-lengte, 24.6-mikron baal. Met die goeie kompetisie van beide Europa en die Ooste, behoort die volgende veiling dieselfde prysvlakke te handhaaf. Die veiling word in Port Elizabeth aangebied op 8 Desember 2020.
Hierdie verslag is saamgestel deur Pierre van der Vyver, Algemene Bestuurder: The House of Fibre.

INDICATOR PRICE MOVEMENT / MARKAANWYSER

 

KIDS  : R 467. 00 ( +1.3%)

YOUNG GOATS  : R 374. 83 ( +2.2%)

ADULTS  : R 228. 30 ( -1.5% )

AVERAGE  : R 269. 45 ( +2.0 %)

 

LOT REPRESENTATION / LOT VERKOPE

OFFERED  : 479

SOLD  : 458

CLEARED  : 96%

 

MICRON PRICE MOVEMENT / MIKRON PRYSBEWEGING

 

24/5 MIC  : R 555. 00

26/7 MIC  : R 502. 00

28/9 MIC  : R 355. 00

30/1 MIC  : R 290. 00

32/3 MIC : R 220. 00

34/5/6 MIC  : R 195. 00

37/8 MIC  : R 190. 00

 

BEST PRICES / HOOGSTE PRYSE

 

23-27µ Winter Kids /  Kleinbokke:

 

B Van der Westhuyzen, Adelaide :R 590,00 /kg
Lategan Junior Boerdery BK, Aberdeen :R 580,00 /kg
Karoo-Lelie Landgoed BK, Cradock :R 574,00 /kg
Angela Research NPC, Port Elizabeth :R 573,00 /kg
SW Malan, Adelaide :R 572,00 /kg

 

Winter Kids Average Price Value / Gemiddelde prys waarde van  Kleinbokke: R 568. 00 /kg

 

28-34µ Winter Young Goats /  Jongbokke:

 

B Van der Westhuyzen, Adelaide :R 505,00 /kg
Lategan Junior Boerdery BK, Aberdeen :R 450,00 /kg
CC Roberts, Burgersdorp :R 430,00 /kg
AC Fitzhenry & Son Farming Trust, Aberdeen :R 405,00 /kg
Driehoeksfontein Boerdery (PTY) LTD, Murraysburg :R 380,00 /kg

 

Winter Young Goats Average Price Value / Gemiddelde prys waarde van Jongbokke: R 396. 00 /kg

 

30-40µ  Adult Goats /  Grootbokke:

 

Bekker Trio Beordery (EDMS) BPK, Prince Albert :R 319,00 /kg
Beervlei Boerdery (PTY) LTD, Willowmore :R 319,00 /kg
CC Roberts, Burgersdorp :R 318,00 /kg
Bitterfontein Trust, Fraserburg :R 310,00 /kg
SW Malan, Adelaide :R 310,00 /kg

 

Adult Goats Average Price Value / Gemiddelde prys waarde van Grootbokke: R 297. 00 /kg