COMMENTS / AANMERKING:

The 3rd mohair sale of the 2021 winter selling season experienced for the first time this season some downward pressure. This is not necessarily linked to less demand, but the means to finance this huge offering of mohair (in combination with the Lesotho clip) becomes a problem. The more expensive end of the market (kids) bore the brunt of this and declined in price with an unexpected drop of 6.5%. The 28/29-micron market were also negatively influenced by this. This situation should improve when lesser quantities of mohair are on offer. Although we are in a middle of a terrible drought, the production is better at this stage than a year ago, also a bit of a surprise. The only sign of the drought is that the clean yield of the clips, in general, is bad, which is influenced by the dry, dusty veld. The highlight of day were the 3 excellent bales offered by Martin & Hein Truter of Oudtshoorn, Sarel du Plessis of De Rust and Roelfie van der Merwe of Aberdeen. These bales sold respectively for R880.00/kg, R880.00/kg and R879.00/kg. The next sale should be a little smaller in quantity, with high-quality mohair on offer. The sale will be offered on 19 October 2021 in the Port Elizabeth Mohair Exchange.

Die 3de sybokhaarveiling van die 2021 winter verkoopsseisoen het vir die eerste keer hierdie seisoen afwaartse druk beleef. Dit word nie noodwendig net toegeskryf aan swakker aanvraag nie, maar het meer te doen om die groot hoeveelheid haar (tesame met die Lesotho aanbieding) wat aangekoop word. Die meer duur gedeelte van die mark (kleinbokkiehaar) is die swaarste getref met ‘n onverwagse prysdaling van 6.5%. Dit het ook die 28/29 mikron aanbod negatief geraak. Die omstandighede kan verbeter wanneer daar kleiner hoeveelhede haar aangebied word. Dit is ook nogal onverwags dat die huidige lewering van sybokhaar aansienlik meer is as verlede jaar die ooreenstemmende tyd, dit terwyl ons worstel met ‘n uitmergelende droogte. Verrassend genoeg is al regtige teken van die droogte, die skoonopbrengs van die skeersels. Dit is oor die algemeen swak, as gevolg van die swak veld en weidingsomstandighede. Die hoogtepunt van die dag was egter die
verkoop van die top 3 bale van Martin & Hein Truter van Oudtshoorn, Sarel du Plessis van De Rust en Roelfie van der Merwe van Aberdeen se bale teen onderskeidelik R880.00/kg, R880.00/kg en R879.00/kg. Die volgende veiling behoort ‘n kleiner aanbod te hȇ met uitstekende kwaliteit bokhaar. Hierdie veiling word aangebied op 19 Oktober 2021 in die Port Elizabeth Sybokhaar Beurs

INDICATOR PRICE MOVEMENT/ MARKAANWYSER

KIDS : R 668.26 ( – 6.5 %)
YOUNG GOATS : R 493.14 ( + 2.0 %)
ADULTS : R 369.78 ( + 1.0 %)
AVERAGE : R 417.62 ( – 4.0 %)

LOT REPRESENTATION/ LOT VERKOPE

OFFERED : 500
SOLD : 490
CLEARED : 98.0%

MICRON PRICE MOVEMENT/ MIKRON PRYS-BEWEGING

RMS        Non-RMS

24/5 MIC : R 709.00 R 708.16 (-7.18%)
26/7 MIC : R 717.06 R 710.31 (-5.60%)
28/9 MIC : R 596.45 R 564.74 (-9.20%)
30/1 MIC : R 469.57 R 462.21 (-4.00%)
32/3 MIC : R 414.55 R 396.72 (+2.00%)
34/5/6 MIC : R 352.63 R 335.78 (+2.00%)
37/8 MIC : R 313.40 R313.40 (-1.00%)

HIGHEST PRICES/ HOOGSTE PRYSE

25-30µ Winter Kids / Kleinbokke:

Sarel Du Plessis (EDMS) BPK, Oudtshoorn :R 880.00 /kg
Die Wieg Boerdery (PTY) LTD, George :R 880.00 /kg
RP Van der Merwe (JNR), Aberdeen :R 879.00 /kg
RP Van der Merwe (JNR), Aberdeen :R 760.00 /kg
The House of Fibre Binning : R 755.00 /kg

Winter Kids Average Price Value / Gemiddelde prys waarde van Kleinbokke: R 746. 00 /kg

28-34µ Winter Young Goats / Jongbokke:

Kamferskraal Boerdery BK, Beaufort- West :R 725.00 /kg
The House of Fibre Binning :R 709.00 /kg
Sarel Du Plessis (EDMS) BPK, Oudtshoorn :R 705.00 /kg
The House of Fibre Binning :R 700.00 /kg
JN Phillips, Tarkastad :R 660.00 /kg

Winter Young Goats Average Price Value / Gemiddelde prys waarde van Jongbokke: R 563. 00 /kg

30-40µ Adult Goats / Grootbokke:

Sarel Du Plessis (EDMS) BPK, Oudtshoorn :R 560.00 /kg
The House of Fibre Binning :R 490.00 /kg
Die Wieg Boerdery (PTY) LTD, George :R 472.00 /kg
Lew Keevy, Grahamstown :R 470.00 /kg
Gary Phillips Hunting (PTY) LTD, Grahamstown :R 470.00 /kg

Adult Goats Average Price Value / Gemiddelde prys waarde van Grootbokke: R 456. 00 /kg