COMMENTS / AANMERKING:

The fourth mohair sale of the 2020 winter selling season delivered quite a nice surprise with lively bidding from almost all the buyers. All types benefitted from this better competition, but especially the micron group between 29 microns to 33 microns benefitted the most. The 32/3-micron group gained a massive 20% in price compared to the previous sale. This means that the demand for machine knitting yarns is making a comeback, especially from the East. The demand for seed contaminated lots also improved, especially the lots processed mechanically by THE HOUSE OF FIBRE. Very heavy contaminated lots are still not selling. We advise farmers to send these lots for processing at our warehouse in Port Elizabeth before selling on a sale. It also goes without saying that the RMS certified clips outperformed the non-RMS clips. A good example is DE HOOGGELEGEN BOERDERY from De Rust. Koos and Stefan le Roux achieved the best price of the season for the best bale of kids at R574.10/kg and the best average for their clip at R350.68/kg! This report was compiled by Pierre van der Vyver, General Manager: The House of Fibre.

Die vierde sybokhaarveiling van die 2020 winter verkoopsseisoen het ‘n baie aangename verassing gelewer, naamlik lewendige kompetisie van bykans al die kopershuise. Alle tipes het voordeel getrek uit die beter kompetisie, maar die mikrongroep van 29 tot 33 mikron het die meeste gebaat. Die 32/3 mikrongroep het selfs ‘n allemintige 20% in waarde gestyg in vergelyking met die vorige veiling. Dit beteken dat die aanvraag vir masjien breigare aan die terugkeer is, veral van die Ooste. Die aanvraag vir saadbesoedelde haar het ook verbeter, veral die lotte wat meganies behandel is deur THE HOUSE OF FIBRE. Swaar besoedelde lotte verkoop steeds nie, so ons beveel aan dat enige sodanige lot na die pakhuis gestuur moet word vir behandeling voor aanbieding op die veiling. Die aanvraag vir RMS gesertifiseerde skeersels geniet ook aansienlik meer belangstelling as nie gesertifiseerde skeersels. ‘n Baie goeie voorbeeld is DE HOOGGELEGEN BOERDERY van De Rust. Koos en Stefan le Roux het nie net die beste prys van die seisoen gekry vir hulle beste baal winter kleinbokkies teen R574.10/kg nie, maar ook die beste gemiddeld vir hulle volledige skeersel teen R350.68/kg! Hierdie verslag is saamgestel deur Pierre van der Vyver, Algemene Bestuurder: The House of Fibre.

INDICATOR PRICE MOVEMENT / MARKAANWYSER

 

KIDS: R 444. 42( =)
YOUNG GOATS: R 226. 36(+15%)
ADULTS: R 217. 59 (+ 18.2%)
AVERAGE: R 252. 61(+ 7%)

 

LOT REPRESENTATION / LOT VERKOPE

 

OFFERED: 428
SOLD:404
CLEARED: 94.4%

 

MICRON PRICE MOVEMENT / MIKRON PRYSBEWEGING

 

24/5 MIC: R 535. 00
26/7 MIC: R 490. 00
28/9 MIC: R 300. 00
30/1 MIC: R 255. 00
32/3 MIC: R228. 00
34/5/6 MIC : R 190. 00
37/8 MIC: R 178. 00

 

BEST PRICES / HOOGSTE PRYSE

 

23-27µ Winter Kids /  Kleinbokke:

 

De Hooggelegen Boerdery, De Rust: R 574,10 /kg
JH Bosch, Somerset East: R 569,10 /kg
JW Truter, Somerset East: R 566,00 /kg
Delport Broers Boerdery, Oudtshoorn: R 564,00 /kg
HW Troskie, Somerset East: R 559,10 /kg

 

Winter Kids Average Price Value / Gemiddelde prys waarde van  Kleinbokke: R 541. 00 /kg

 

28-34µ Winter Young Goats /  Jongbokke:

 

Delport Broers Boerdery, Oudtshoorn : R 447,10 /kg
De Hooggelegen Boerdery, De Rust : R 360,00 /kg
GF Stegmann Boerdery, Willowmore: R 333,10 /kg
SD Hobson CC, Jansenville: R 298,10 /kg
JH Bosch, Somerset East: R 298,00 /kg

 

Winter Young Goats Average Price Value / Gemiddelde prys waarde van Jongbokke: R 269 .00 /kg

 

30-40µ  Adult Goats /  Grootbokke:

 

GAO Marincowitz, Klaarstroom:R 275,10 /kg
De Hooggelegen Boerdery, De Rust:R 275,10 /kg
FEC Farming (PTY) LTD, Willowmore:R 275,00 /kg
Kraaikuilen Boerdery, De Rust:R 270,00 /kg
GF Stegmann Boerdery, Willowmore:R 270,00 /kg

 

Adult Goats Average Price Value / Gemiddelde prys waarde van Grootbokke: R 214.00 /kg