COMMENTS / AANMERKING:

The last mohair sale of the 2021 winter selling season ended on a positive note. The previous sale gained a lot with the weakening exchange rate,
but this time we did not have the exchange rate in our favor. Despite that, the market indicator still gained 2.7% with a 100% clearance. There was
good competition on all lots, but the adults gained the most. Most of the producing areas reported good rainfall, but this season’s clip was
produced under severe climatic conditions. The farmers must be congratulated that they still managed to increase the offering mass for the season
by 3%! Fortunately, the average price also increased with 45% compared with a year ago. All indicators show a positive trend for the coming 2022
summer selling season next year. The best price of the sale went to David Short of Graaff-Reinet for 24-micron B-length winter kid bale at
R700.10/kg. The House of Fibre Management and personnel say thank you to all our producers supporting us to maintain our position as the
biggest mohair broker. We wish every household on the farm a blessed festival of Christ birth with lots of rain. The first sale of the new season will
be held on the 15th of February 2022, with the scale closing date on the 17th of January 2022. Report compiled by Pierre Van der Vyver, General
Manager: The House of Fibre

Die laaste sybokhaarveiling van die 2021 winter verkoopsseisoen het op ‘n positiewe noot gesluit. Op die vorige veiling het die wisselkoers ‘n groot
rol gespeel, maar hierdie keer het ons nie dieselfde luukse gehad nie. Ten spyte daarvan het die gemiddelde markaanwyser nog steeds met 2.7%
gestyg. Daar was goeie kompetisie op al die lotte, maar veral grootbokhaar het die meeste aandag geniet. Die meeste gebiede in die bokhaar
produksie gebied het goeie reënval gerapporteer, maar die aanbod van haar die winterseisoen is gekweek onder uiterse moeilike
klimaatstoestande. Die boere moet geluk gewens word dat hulle ten spyte van die droogte, dit reggekry het om nogtans produksie met 3% te laat
styg. Gelukkig het die prys ook met min of meer 45% gestyg in vergelyking met jaar gelede. Alle aanwysers toon ‘n positiewe neiging vir die
komende 2022 somer verkoopsseisoen. Die beste prys op die veiling behaal het gegaan aan David Short van Graaff-Reinet vir ‘n 24-mikron, Blengte baal wat verkoop het teen R700.10/kg. Die House of Fibre Bestuur en personeel wil dankie sȇ vir elke produsent wat ons ondersteun het die
jaar, om te verseker dat ons die grootste sybokhaarmakelaar bly. Ons wil graag elke familie op die plaas ‘n baie geseënde Christusfees toewens
met baie reën. Die eerste veiling van volgende seisoen word op 15 Februarie 2022 aangebied. Die skaalsluitingsdatum vir die veiling geskied
alreeds op 17 Januarie 2022. Geskryf deur Pierre Van der Vyver, Algemene Bestuurder: The House of Fibre

INDICATOR PRICE MOVEMENT/ MARKAANWYSER

KIDS : R 615.14 ( + 1.20 %)
YOUNG GOATS : R 467.87 ( + 2.00 %)
ADULTS : R 389.24 ( + 5.00 %)
AVERAGE : R 415.82 ( + 2.70 %)

LOT REPRESENTATION/ LOT VERKOPE

OFFERED : 333
SOLD : 333
CLEARED : 100.0%

MICRON PRICE MOVEMENT/ MIKRON PRYS-BEWEGING

RMS        Non-RMS

24/5 µ : (+ 1.40%) R 670.20 R 650.94 (+ 3.00%)
26/7 µ : (+ 3.00%) R 647.72 R 651.13 (- 0.50%)
28/9 µ : (+ 2.40%) R 565.51 R 544.77 (+ 3.80%)
30/1 µ : (+ 1.40%) R 458.89 R 443.69 (+ 3.40%)
32/3 µ : (+ 4.80%) R 411.05 R 396.00 (+ 3.80%)
34/5/6 µ : (+ 6.60%) R 367.54 R 340.80 (+ 7.80%)
37/8 µ : (+ 8.00%) R 335.00 R0.00 (= / 0.0%)

HIGHEST PRICES/ HOOGSTE PRYSE

25-30µ Winter Kids / Kleinbokke:

David Short Farming cc, Graaff- Reinet 24.1µ R 700.10 /kg
Wienand Farming cc, Somerset East 25.6µ R 693.00 /kg
The House of Fibre Binning 23.8µ R 691.00 /kg
Swaershoekberg Boerdery, Cradock 23.6µ R 680.00 /kg
Central Hofmeyer Suppliers cc, Hofmeyr 24.3µ R 674.10 /kg

Winter Kids Average Price Value / Gemiddelde prys waarde van Kleinbokke: R 662. 00 /kg

27-34µ Winter Young Goats / Jongbokke:

Wienand Farming cc, Somerset East 27.6µ R 620.00 /kg
The House of Fibre Binning 27.3µ R 618.00 /kg
Central Hofmeyer Suppliers cc, Hofmeyr 28.5µ R 586.00 /kg
Y Snyman, Victoria West 26.5µ R 571.00 /kg

Winter Young Goats Average Price Value / Gemiddelde prys waarde van Jongbokke: R 516.00 /kg

30-40µ Adult Goats / Grootbokke:

Borden Farming cc, Graaff- Reinet 29.9µ R 481.00 /kg
The House of Fibre Binning 30.3µ R 476.00 /kg
RP Van der Merwe Jnr, Aberdeen 31.4µ R 455.10 /kg
Jaco Oelofse Familie Trust, Steytlerville 31.1µ R 450.00 /kg
SJ Van der Merwe & Seun, Murraysburg 31.2µ R 450.00 /kg

Adult Goats Average Price Value / Gemiddelde prys waarde van Grootbokke: R 443. 00 /kg