COMMENTS / AANMERKING:

The 2nd mohair sale of the 2020 winter season delivered, as on the first sale, a mixed bunch of  results. Although the clearance of 84% on such a big offering is not to bad, it is still  disappointing that there is a very limited demand for adults. Adults are unfortunately the bread and butter line that keeps farmers on their farms. So, all the red warning lights go off when adults are not selling. RMS registered farms reaped the benefit here where their adults were at
least selling. Fortunately, the micron group of 31-micron and finer experience good demand with good prices. The seed contamination in the clips also plays a major role with virtually no demand  for these seedy types. The House of Fibre has access to a machine that mechanically removes this contamination, and today we successfully sold the first experimental product out of this machine. The best price of the day went to Roelfie van der Merwe from Aberdeen, selling his super style winter kid bale with a 92% clean yield for R565.00/kg! This was an RMS registered lot. The next sale will be less in quantity and will be offered in Port Elizabeth on the 29th of September 2020.

This report was compiled by Pierre van der Vyver, General Manager: The House of Fibre.

Die tweede sybokhaarveiling van die 2020 winter verkoopsseisoen, het soos met die eerste veiling, gemengde resultate gelewer. Alhoewel ‘n verkoopspersentasie van 84% nie te sleg is onder omstandighede nie, is dit teleurstellend dat die aanvraag na grootbokke steeds beperk bly. Grootbokhaar is die brood en botter lyn wat die boer op die plaas hou, so as dit sleg gaan met grootbokke, flits al die rooi waarskuwing ligte baie helder rooi. Die RMS geregistreerde plase het ten minste hulle grootbokke alles verkoop. Die mikron groep van 31 mikron en fyner het goeie aanvraag geniet met goeie pryse. Saadbesoedeling speel egter ook ‘n groot rol die seisoen met feitlik geen aanvraag vir die tipes nie. Gelukkig het The House of Fibre toegang tot ‘n masjien wat meganies saad verwyder. Die eerste proeflopie uit die masjien het vandag heel suksesvol verkoop. Die beste prys van die dag het egter aan Roelfie van der Merwe van Aberdeen gegaan waar sy super styl, 92% skoonopbrengs winter kleinbokkiebaal vir R565.00/kg verkoop het. Dit was ‘n RMS geregistreerde lot. Die volgende veiling sal effens kleiner wees en word in Port Elizabeth
aangebied op 29 September 2020.

Hierdie verslag is saamgestel deur Pierre van der Vyver, Algemene Bestuurder: The House of Fibre.

 

INDICATOR PRICE MOVEMENT / MARKAANWYSER

 

KIDS : R 456. 23 ( -2 %)
YOUNG GOATS : R 226.36 ( +1 %)
ADULTS : R 184.06 ( = %)
AVERAGE : R 224 . 89 ( -1 %)

 

LOT REPRESENTATION / LOT VERKOPE

 

OFFERED : 543
SOLD : 457
CLEARED : 84.2%

 

MICRON PRICE MOVEMENT / MIKRON PRYSBEWEGING

 

24/5 MIC : R 532.00
26/7 MIC : R 485. 00
28/9 MIC : R 265. 00
30/1 MIC : R 221. 00
32/3 MIC : R 190. 00
34/5/6 MIC : R 180. 00
37/8 MIC : R 175. 00

 

BEST PRICES / HOOGSTE PRYSE

 

23-27µ Winter Kids /  Kleinbokke:

 

RP Van der Merwe Jnr, Aberdeen :R 565.00 /kg
LW Wagener, Willowmore :R 560.00 /kg
Bramla Trust, Prince Albert :R 553.00 /kg
Grootfontein Education Trust, Middelburg :R 550.00 /kg
GJ Smith, Willowmore :R 549.00 /kg

 

Winter Kids Average Price Value / Gemiddelde prys waarde van  Kleinbokke: R541 .00 /kg

 

28-34µ Winter Young Goats /  Jongbokke:

 

ER Greyer, Oudtshoorn :R 340.10 /kg
LW Wagener, Willowmore :R 330.00 /kg
Richard Herold cc, Graaf-Reinet :R 320.00 /kg
JN Phillips, Tarkastad :R 290.00 /kg
PF Webber, Grahamstown :R 279.10 /kg

 

Winter Young Goats Average Price Value / Gemiddelde prys waarde van Jongbokke: R 269 .00 /kg

 

30-40µ  Adult Goats /  Grootbokke:

 

MW Truter, George :R 244.50 /kg
LW Wagener, Willowmore :R 235.00 /kg
The House of Fibre Bins :R 220.00 /kg
Cranemere Farming (PTY) LTD, Pearston :R 216.00 /kg
Landsig Boerderye, Murraysburg :R 208.00 /kg

 

Adult Goats Average Price Value / Gemiddelde prys waarde van Grootbokke: R 214 .00 /kg