COMMENTS / AANMERKING:

The 5th mohair sale of the current 2021 winter selling season did offer a mixed bag of results. So much so that the average market indicator was the same as the previous sale, but a lot happened between the different micron groups. Compared to the previous sale, another major difference was the fact that the price difference per micron between RMS certified mohair and non-certified mohair stretched significantly from 3% to more than 6%. That made u huge difference and cannot always be picked up in a normal sale report, for example, the 29-micron to 31-micron RMS group
went up in price with 2% and the non-RMS mohair in the same group came down with 3%! That means the average quote is down! The best price of the day went to a magnificent winter kid bale of Manie and Pieter du Plessis of Sontana Boerdery, Oudtshoorn. This super style, 24-micron, Blength bale with a clean yield of 90.1% sold for R724.00/kg! However, special mention must be made of the bale of adult mohair, offered as adults, when it was sold for a world record price of R620.00/kg! This super fine adult bale was offered by Amantis Landgoed from Danabaai (Leon van der
Westhuizen) The next sale will be smaller, but with high quality clips on offer. This sale will be presented in the Port Elizabeth Mohair Exchange on the 23rd of November 2021. So, reports Pierre Van der Vyver, General Manager: The House of Fibre

Die 5de sybokhaarveiling van die 2021 winter verkoopsseisoen het ‘n mandjie van gemengde resultate opgelewer. Die gemiddelde markaanwyser was op die einde onveranderd teenoor die vorige veiling, maar heelwat skommelings het tussen mikrongroepe plaasgevind. Nog ‘n groot verandering was die feit dat die prysverskil tussen RMS gesertifiseerde haar en nie-RMS haar geweldig gerek het van die vorige veiling se 3% tot meer as 6%. Dit maak ‘n groot verskil en kan nie altyd opgetel word in ‘n gewone verslag nie, byvoorbeeld, die 29 mikron tot 31 mikron RMS haar is met 2% op, terwyl die nie-RMS haar van die dieselfde mikron 3% af is. Nou is die gemiddelde kwotasie van die groep in ‘n negatief. Die beste prys van die dag het vir ‘n uistaande kwaliteit baal winter kleinbokkies van Manie en Pieter du Plessis van Oudtshoorn gegaan. Die super styl, 24-mikron, B-lengte baal met ‘n skoonopbrengs van 90.1% het vir R724.00/kg verkoop! Nog ‘n hoogtepunt was ‘n nuwe wȇreldrekordprys vir grootbokhaar, aangebied as grootbokhaar. Hierdie super fyn baal het vir R620.00/kg verkoop! Die baal was aangebied deur Amantis Landgoed van Danabaai (Leon van der Westhuizen) Die volgende veiling is aansienlik kleiner met hoë kwaliteit skeersels wat aangebied word. Die veiling sal aangebied word op 23 November 2021 in die Port Elizabeth Sybokhaar Beurs. So berig Pierre Van der Vyver, Algemene Bestuurder: The House of Fibre

INDICATOR PRICE MOVEMENT/ MARKAANWYSER

KIDS : R 608.21 ( – 1.00 %)
YOUNG GOATS : R 444.08 ( + 1.00 %)
ADULTS : R 340.65 ( = / unchanged)
AVERAGE : R 381.98 ( = / unchanged)

LOT REPRESENTATION/ LOT VERKOPE

OFFERED : 486
SOLD : 463
CLEARED : 95.3%

MICRON PRICE MOVEMENT/ MIKRON PRYS-BEWEGING

RMS        Non-RMS

24/5 µ : (-2.00%) R 662.12 R 622.84 (+6.30%)
26/7 µ : (-3.10%) R 639.55 R 624.91 (+2.34%)
28/9 µ : (-2.60%) R 550.33 R 499.84 (+10.1%)
30/1 µ : (-1.00%) R 446.33 R 424.63 (+5.11%)
32/3 µ : (-4.20%) R 370.27 R 342.24 (+8.18%)
34/5/6 µ : (-2.50%) R 312.03 R 298.32 (+4.59%)
37/8 µ : (=/unchanged) R 305.00 R0.00 (-

HIGHEST PRICES/ HOOGSTE PRYSE

25-30µ Winter Kids / Kleinbokke:

Sontana Boerdery BK, Oudtshoorn: R 724.00 /kg
B Goosen, Somerset East: R 715.00 /kg
SJ Nel, Steytlerville: R 700.00 /kg
Boksfontein Boerdery BK, Murraysburg: R 680.00 /kg
The Charles Moore Family Trust, Willowmore: R 680.00 /kg

Winter Kids Average Price Value / Gemiddelde prys waarde van Kleinbokke: R 666. 00 /kg

27-34µ Winter Young Goats / Jongbokke:

Izazi Retailers 29 CC, Oudtshoorn: R 610.00 /kg
Martino Truter Boerdery (PTY) LTD, George: R 600.00 /kg
Rosedale Trust, Britstown: R 585.00 /kg
Witmos Estates (PTY) LTD, Somerset East: R 580.00 /kg
B Goosen, Somerset East: R 574.00 /kg

Winter Young Goats Average Price Value / Gemiddelde prys waarde van Jongbokke: R 512. 00 /kg

30-40µ Adult Goats / Grootbokke:

Amantis Landgoed, Mosselbay: R 620.00 /kg
Grootfontein Education Trust, Middelburg (C/K): R 490.00 /kg
Izazi Retailers 29 CC, Oudtshoorn: R 490.00 /kg
JP Schoeman, Oudtshoorn: R 490.00 /kg
Langkloof Plase (PTY) LTD, Oudtshoorn: R 480.00 /kg

Adult Goats Average Price Value / Gemiddelde prys waarde van Grootbokke: R 430. 00 /kg