03 Maart 2021

SYBOKHAARBEDRYF SLAAN COVID PANDEMIE VIR ‘N SES!

FOTO (L tot R): Soretha Wagener, Danelle Wagener, Leon Wagener, Willem Wagener en Willem Wagener (snr)

Die pasafgelope sybokhaarveiling was ‘n groot hoogtepunt vir die sybokboere wat so geknel gaan onder die uitmergelende droogte van die sentrale Oos-Kaap en dele van die Wes-Kaap. Rekordboeke is herskryf op min of meer alle tipes met die uitsondering van somerkleinbokkies, alhoewel boere ook vir die tipes baie goeie pryse kry. Die uitblinkers was egter Weeber Truter van Oudtshoorn wat ‘n wȇreldrekordprys vir jongbokke opgestel het teen R712.10/kg vir ‘n 23.9 mikron baal! Die blinkste ster was egter Willem Wagener van Willowmore wat die wȇreldrekordprys vir grootbokhaar herskryf het teen R570.10/kg vir ‘n 27.9 mikron baal! Gepaardgaande met dit het Willem sy totale skeersel teen ‘n rekordgemiddeld van R535.96/kg verkoop!

Pierre van der Vyver (Algemene Bestuurder by The House of Fibre) berig dat die veiling die hoogste gemiddeld tot nog toe behaal het met ‘n gemiddelde markaanwyser van R364.32/kg! Die veiling is aangebied in die Port Elizabeth Sybokbeurs. Die internasionale Beurs se veilings-geskiedenis strek al 72 jaar vanaf 1949. Aanvraag vanaf, veral Europa met Italiȇ dominant en die Ooste, met Sjina dominant het ‘n groot rol gespeel.

MOHAIR INDUSTRY HIT COVID PANDEMIC FOR A SIX!

The mohair sale conducted this week was a real high point for the mohair farmers battling under a crippling drought in the production area of the central Eastern Cape and parts of the Western Cape. The record books were re-written on basically all types, except summer kids, although good prices were paid for those types as well. The stars were Weeber Truter from Oudtshoorn for a world record price for young goat type of hair at R712.10/kg for a 23.9-micron bale, and the star that shone the brightest was Willem Wagener from Willowmore. He sold a bale of adults for a world record price of R570.10/kg (27.9 micron), but also achieved the best average price ever for a total clip at R535.96/kg!

Pierre van der Vyver, General Manager at The House of Fibre reported that the average market indicator achieved for this sale was also the best ever at R364.32/kg! The sale was auctioned in the Port Elizabeth Mohair Exchange. This international Exchange track record exists 72 years already since 1949. The demand was driven from Europe, with Italy the key player and from the East, with China the key player.