COMMENTS / AANMERKING:

The 4th mohair sale of the 2021 summer selling season turned out beyond expectations again. There was a lot of concern about financing the two big sales of the season, but again, the demand surprised everybody in a good way. Most price records were broken again except the summer kid record and the stronger adults. This time around the sale was stretched over 2 days and this experiment worked well, although the sale still finished at 18h00! The RMS clips still have a substantial premium demand over the non-RMS clips. Extra preparation with EGT still plays a major role and top clips like these are standing out. The next sale will be slightly smaller in size with excellent quality on offer. The sale will be offered in the Port Elizabeth Mohair Exchange on 11 May 2021.
1. The best price for summer kids for the day was R910.00/kg for the bale of Boeta Grobler of Murraysburg @ R910.00/kg for a good style 23-micron bale.
2. World record price for young goats (offered as winter kids) at R821.00/kg for Jonty Truter of Somerset East for a good style 24-micron bale.
3. World record price for young goats (offered as young goats) at R768.00/kg for Dawie du Plessis of Cradock for super style 28-micron bale.
4. World record price for adults (offered as winter young goats) at R746.00/kg for Amantis Landgoed of Danabaai for good style 27-micron bale.
5. Threonnie van der Merwe from Murraysburg achieved the best total clip average ever when his total clip (EGT) was sold for R620.51/kg!

Die 4de sybokhaarveiling van die 2021 somer verkoopsseisoen het weer alle verwagtings en voorspellings op sy kop gekeer. Daar was aanvanklik groot bekommernis oor die finansiëring van die twee groot veilings van die seisoen, maar die aanvraag het almal weer verras. Die meeste prysrekords is weer oortref , behalwe vir somer kleinbokkiehaar en die sterker grootbokhaar. Vir die eerste keer is die veiling ook oor twee dae aangebied en die eksperiment was ‘n groot sukses, alhoewel die veiling steeds om 18h00 eers klaargemaak het! RMS skeersels geniet steeds ‘n stewige premie oor die ongesertifiseerde skeersels. Die produsente wat ook spesiale moeite doen met veral EGT geniet ook aansienlike premies. Die volgende veiling gaan effens kleiner wees in grootte met ‘n goeie kwaliteit aanbieding. Die veiling word aangebied in die Port Elizabeth Sybokhaar Beurs op 11 Mei 2021.
1. Beste prys vir somer kleinbokkies was R910.00/kg vir Boeta Grobbelaar van Murraysburg met ‘n goeie styl baal van 23 mikron.
2. Wȇreldrekordprys vir jongbokhaar (aangebied as winter kleinbokkiehaar) teen R821.00/kg vir Jonty Truter van Somerset-Oos vir ‘n goeie styl baal van 24 mikron.
3. Wȇreldrekordprys vir jongbokhaar (aangebied as jongbokke) teen R768.00/kg vir Dawie du Plessis van Cradock vir ‘n super styl baal van 28 mikron.
4. Wȇreldrekordprys vir grootbokhaar (aangebied as winter jongbokke) vir Amantis Landgoed van Danabaai vir ‘n goeie styl baal van 27 mikron.
5. Threonnie van der Merwe van Murraysburg het ook die beste gemiddeld ooit vir ‘n totale skeersel (EGT) behaal teen R620.51/kg gemiddeld!

INDICATOR PRICE MOVEMENT/ MARKAANWYSER

KIDS : R 786.06 (+4.23 %)
YOUNG GOATS : R 524.18 (Uchanged)
ADULTS : R 348.72 (+1.51%)
AVERAGE : R 430.72 (+2.00%)

LOT REPRESENTATION/ LOT VERKOPE

OFFERED : 572
SOLD : 571
CLEARED : 99.8%

HIGHEST PRICES/ HOOGSTE PRYSE

23 – 27µ Summer Kids / Somer Kleinbokkies

DF Grobler,Murraysburg: R 910.00 /kg
Kleinboland Boerdery (PTY) LTD, Aberdeen: R 895.00 /kg
Kareekrans Boerdery, Somerset East: R 894.00 /kg
MJ Koorts, Prince Albert: R 865.00 /kg
JM Nel, Aberdeen: R 860.00 /kg

Summer Kids Average Price Value/ Gemiddelde Prys Waarde van Somer Kleinbokkies: R 841.50 /kg

25 – 30µ Young Goats offered as Winter Kids / Jongbokke aangebied as Winterkleinbokkes:

JW Truter, Somerset East: R 821.00 /kg
Jonkersnek (EDMS) BPK, Murraysburg: R 820.00 /kg
GF Stegmann Boerdery (EDMS) BPK, Willowmore: R 816.00 /kg
The House of Fibre Binning: R 807.00 /kg
CJJ van Heerden,Murraysburg: R 805.00 /kg

Winter Kids Average Price Value / Gemiddelde prys waarde van Kleinbokke: R 789.50 /kg

28 – 34µ Summer Young Goats / Somer Jongbokke:

DPE Du Plessis, Cradock: R 768.00 /kg
GF Stegmann Boerdery (EDMS) BPK, Willowmore: R 721.00 /kg
Bitterfontein Trust, Fraserburg: R 712.00 /kg
AJ (John) De Jager, Aberdeen: R 707.00 /kg
JB Du Preez, Fort Beaufort: R 700.00 /kg

Summer Young Goats Average Price Value / Gemiddelde prys waarde van Jongbokke: R 611.50 /kg

28 – 34µ Adult offered as Winter Young Goats / Grootbokke aangebied as Winter Jongbokke:

Amantis Landgoed BK, Mosselbay: R 746.00 /kg
MJ Koorts, Prince Albert: R 600.00 /kg
GF Stegmann Boerdery (EDMS) BPK, Willowmore : R 580.10 /kg
Kraaikuilen Boerdery BK, Willowmore: R 540.00 /kg
CJJ van Heerden,Murraysburg: R 496.00 /kg

Winter Young Goats Average Price Value / Gemiddelde prys waarde van Jongbokke: R 477.50 /kg

30-40µ Adult Goats / Grootbokke:

P&J Le Roux Boerdery, Fort Beaufort: R 529.10 /kg
HP van der Merwe, Aberdeen: R 485.00 /kg
WKH Holdings (PTY) LTD, Tarkastad: R 480.20 /kg
EE Greeff Boerdery BK, Somerset East: R 471.10 /kg
JB Du Preez, Fort Beaufort: R 470.00 /kg
SC Ferreira, Cradock: R 468.50 /kg

Adult Goats Average Price Value / Gemiddelde prys waarde van Grootbokke: R 458.00 /kg