COMMENTS / AANMERKING:

The 3rd mohair sale of the 2021 summer selling season turned all expectations and forecasts on his head for a once in a lifetime experience! All price records were broken except the Summer Kid and Summer Young Goat record. It was the biggest offering of mohair in 5 years, but with the biggest turnover ever! For the first time the sale started at 08h00 and only finished at 22h00 in the night, a solid 14 hours and the demand never wavered! The next sale will be similar in size with excellent quality on offer. The sale will be offered in the Port Elizabeth Mohair Exchange on 13
April 2021.
1. Best price for summer kids for The House of Fibre were R844.00/kg for the 2nd best bale of Roelfie van der Merwe of Aberdeen. (Still busy preparing his best bale)
2. World record price for young goats (offered as winter kids) at R799.00/kg for Andries Troskie of Somerset East.
3. World record price for adults (offered as winter young goats) at R600.00/kg for Bertie Davenport of Pearston.
4. World record price for adults (offered as adults) at R550.00/kg for Greg Harvey of Queenstown.

Die 3de sybokhaarveiling van die 2021 somer verkoopsseisoen het alle verwagtings en voorspellings op sy kop gekeer vir ‘n eenkeer per leeftyd ervaring! Alle prysrekords is oortref , behalwe vir somer kleinbokkiehaar en somer jongbokhaar. Dit was die grootste aanbieding in 5 jaar, maar met die grootste omset ooit! Vir die eerste keer het die veiling om 08h00 die oggend begin en ononderbroke vir 14 uur geduur tot 22h00 die aand en die aanvraag het nooit getaan nie! Die volgende veiling gaan baie dieselfde wees in grootte met ‘n goeie kwaliteit aanbieding. Die veiling word aangebied in die Port Elizabeth Sybokhaar Beurs op 13 April 2021.
1. Beste prys vir House of Fibre was R844.00/kg vir Roelfie van der Merwe van Aberdeen se 2de beste baal somer kleinbokkiehaar (Hy berei nog sy beste baal voor)
2. Wȇreldrekordprys vir jongbokhaar (aangebied as winter kleinbokkiehaar) teen R799.00/kg vir Andries Troskie van Somerset-Oos.
3. Wȇreldrekordprys vir grootbokhaar (aangebied as winter jongbokke) vir Bertie Davenport van Pearston.
4. Wȇreldrekordprys vir grootbokhaar (aangebied as grootbokhaar) teen R550.00/kg vir Greg Harvey van Queenstown.

INDICATOR PRICE MOVEMENT/ MARKAANWYSER

KIDS: R 754.12 (+27.96 %)
YOUNG GOATS: R 524.18 (+6.6%)
ADULTS: R 343.42 (+13.42%)
AVERAGE: R 422.28 (+15.91%)

LOT REPRESENTATION/ LOT VERKOPE

OFFERED: 589
SOLD: 589
CLEARED: 100%

HIGHEST PRICES/ HOOGSTE PRYSE

23 – 27µ Summer Kids / Somer Kleinbokkies

RP van der Merwe (JNR), Aberdeen:R 844.00/kg
MW Truter, Oudtshoorn:R 840.00/kg
Richard Herold Cc, Graaff- Reinet:R 830.00/kg
AN Troskie, Somerset East:R 827.10/kg
Van Vuuren Boerdey, Rietbron:R 818.10/kg

Summer Kids Average Price Value/ Gemiddelde Prys Waarde van Somer Kleinbokkies: R 823.00 /kg

25 – 30µ Young Goats offered as Winter Kids / Jongbokke aangebied as Winterkleinbokkes:

AN Troskie, Somerset East:R 799.00 /kg
Fanie Marx Familie Trust, Aberdeen:R 795.10 /kg
Rhulani Farms (PTY) LTD, Somerset East:R 790.00 /kg
B Weyer- Henderson, Somerset East:R 788.10 /kg
AR Hobson, Steytlerville:R 785.10 /kg

Winter Kids Average Price Value / Gemiddelde prys waarde van Kleinbokke: R 779.00 /kg

28 – 34µ Summer Young Goats / Somer Jongbokke:

MW Truter, Oudtshoorn:R 730.00/kg
Coetzeeberg Boerdery BK, Pearston:R 700.00/kg
Jaco Oelofse Familie Trust, Klipplaat:R 694.00/kg
PJ Nel, Somerset East:R 690.00/kg
HC Davenport, Pearston:R 686.00/kg

Summer Young Goats Average Price Value / Gemiddelde prys waarde van Jongbokke: R 647.00 /kg

28 – 34µ Adult offered as Winter Young Goats / Grootbokke aangebied as Winter Jongbokke:

HC Davenport, Pearston:R 600.00 /kg
The House of Fibre Binning:R 575.10 /kg
Jaco Oelofse Familie Trust, Klipplaat:R 565.00 /kg
Fanie Marx Familie Trust, Aberdeen:R 560.00 /kg
Kamferskraal Boerdery BK, Beaufort West:R 509.00 /kg

Winter Young Goats Average Price Value / Gemiddelde prys waarde van Jongbokke: R 508.00 /kg

30-40µ Adult Goats / Grootbokke:

GE Harvey, Queenstown:R 550.00/kg
Schalk van der Merwe Boerdery, Hankey:R 544.00/kg
Richard Herold Cc, Graaff- Reinet:R 544.00/kg
NEJ Outram & Sons, Klipplaat:R 516.00/kg
Kamferskraal Boerdery BK, Beaufort West:R 510.00/kg
Kleineboland Boerdery (PTY) LTD, Aberdeen:R 510.00/kg

Adult Goats Average Price Value / Gemiddelde prys waarde van Grootbokke: R 510.00/kg