COMMENTS / AANMERKING:

The day of records!! The 2nd mohair sale of the 2021 summer selling season will be remembered for a long time in history. Ever since mohair was sold at public auctions, from decades ago in 1949, nothing like this ever happened! The market was driven up on all types with demand from Europe and the East, mainly driven by demand for RMS (Responsible Mohair Standards) mohair. This helped all other types and all 6 international buying houses participated feverishly. The following points were taken note of:
1. Average market indicator (House of Fibre) = R364.32./kg (The best and highest ever for any broker)
2. Average price of the sale (House of Fibre) = R388.25/kg (The best ever)
3. World record price for young goats offered as winter kids = R712.10/kg (Weeber Truter, Oudtshoorn)
4. World record price for young goats offered as young goats = R626.00/kg (Chris Greeff, Somerset East)
5. World record price for adults offered as winter young goats = R570.10/kg (Willem Wagener, Willowmore)
6. World record for adults offered as adults = R420.00/kg (Hans Greeff, Willowmore)
7. Best ever average for a total clip = R535.96/kg (Willem Wagener, Willowmore)
8. Top price for summer kids = R712.10/kg (House of Fibre bin)
The next sale will be twice the size of this one with good quality on offer. The mohair will be offered in the International Mohair Exchange in Port
Elizabeth on the 16th of March 2021.

Die dag van rekords!! Die 2de sybokhaarveiling van die 2021 somer verkoopsseisoen sal nog lank onthou word in die annale van die geskiedenis
boeke. Sedert sybokhaar op ‘n publieke veiling verkoop word, dekades gelede vanaf 1949, is daar nog nie so iets beleef nie! Die aanvraag was daar
vir alle tipes met belangstelling van Europa sowel as die Ooste. Die dryfveer is hoofsaaklik vir RMS (Responsible Mohair Standards) haar, maar dit
sleep alle tipes saam, met koorsagtige kompetisie van al 6 internasionale kopershuise. Die volgende punte word gelig:
1. Gemiddelde markaanwyser (House of Fibre) = R364.32/kg (Die hoogste ooit)
2. Gemiddelde prys van veiling (House of Fibre) = R388.25/kg (Die hoogste ooit)
3. Wȇreldrekordprys vir jong bokke aangebied as winter kleinbokkies = R712.10/kg (Weeber Truter, Oudtshoorn)
4. Wȇreldrekordprys vir jongbokke aangebied as jongbokke = R626.00/kg (Chris Greeff, Somerset-Oos)
5. Wȇreldrekordprys vir grootbokke aangebied as winter jongbokke = R570.10/kg (Willem Wagener, Willowmore)
6. Wȇreldrekordprys vir grootbokke aangebied as grootbokke = R420.00/kg (Hans Greeff, Willowmore)
7. Beste gemiddeld ooit vir ‘n totale skeersel = R535.96/kg (Willem Wagener, Willowmore)
8. Beste prys vir somer kleinbokkiehaar = R712.10/kg (House of Fibre bin)
Die volgende veiling is twee keer so groot as hierdie een met goeie kwaliteit wat aangebied word. Die veiling sal in die Internasionale Sybokhaarbeurs
in Port Elizabeth aangebied word op 16 Maart 2021.

INDICATOR PRICE MOVEMENT/ MARKAANWYSER

KIDS : R 589.30 (+8.5 %)
YOUNG GOATS: R 491.70 (+13.36 %)
ADULTS : R 303.42 (+6.04 %)
AVERAGE : R 364.32 (+9.3 %)

LOT REPRESENTATION/ LOT VERKOPE

OFFERED: 332
SOLD: 332
CLEARED: 100%

HIGHEST PRICES/ HOOGSTE PRYSE

23 – 27µ Summer Kids / Somer Kleinbokkies

The House of Fibre Binning: R 712,10 /kg
H Greeff, Willowmore: R 712,00 /kg
LW Wagener, Willowmore: R 710,00 /kg
CJ van Schalkwyk, Willowmore: R 705,00 /kg
JN Phillips, Tarkastad: R 700,00 /kg

Summer Kids Average Price Value/ Gemiddelde Prys Waarde van Somer Kleinbokkies: R 689.00 /kg

25 – 30µ Young Goats offered as Winter Kids / Jongbokke aangebied as Winterkleinbokkes:

WM Truter, George: R 712,10 /kg
Hoër Landbouskool Marlow, Cradock: R 706,10 /kg
JN Phillips, Tarkastad: R 690,10 /kg
CFB Greeff, Somerset East: R 680,00 /kg
LR Ferreira, Cradock: R 676,00 /kg

Winter Kids Average Price Value / Gemiddelde prys waarde van Kleinbokke: R 674.00 /kg

28 – 34µ Summer Young Goats / Somer Jongbokke:

CFB Greeff, Someset East: R 626,00 /kg
LR Ferreira, Cradock: R 616,00 /kg
JN Phillips, Tarkastad: R 614,00 /kg
WM Truter, George: R 599,10 /kg
Beervlei Boerdery (PTY) LTD, Willowmore: R 597,10 /kg

Summer Young Goats Average Price Value / Gemiddelde prys waarde van Jongbokke: R 555.00 /kg

28 – 34µ Adult offered as Winter Young Goats / Grootbokke aangebied as Winter Jongbokke:

LW Wagener, Willowmore: R 570,10 /kg
Flip Schutte Landgoed Familie Trust, Prince Albert: R 555,00 /kg
Gary Phillips Hunting (PTY) LTD, Grahamstown: R 510,00 /kg
LR Ferreira, Cradock: R 510,00 /kg
JH Bosch, Somerset East: R 470,00 /kg

Winter Young Goats Average Price Value / Gemiddelde prys waarde van Jongbokke: R 445.00 /kg

30-40µ Adult Goats / Grootbokke:

H Greeff, Willowmore: R 420,00 /kg
RA Weyer-Henderson, Somerset East: R 420,00 /kg
The Charles Moore Family Trust, Willowmore: R 420,00 /kg
JN Phillips, Tarkastad: R 420,00 /kg
JW Truter, Somerset East: R 418,00 /kg
LAM Ceramics (PTY) LTD, Somerset East: R 418,00 /kg

Adult Goats Average Price Value / Gemiddelde prys waarde van Grootbokke: R 408.00 /kg